ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ร่วมนิเทศงานในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม  2555  ดร.ศิริพงษ์  หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  นายชุติเดช  มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯและคณะผู้แทนจากหน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมการข้าว  สำนักงานป.ป.ส. กรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตำบลยางเปียง  สบโขง และนาเกียน   ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและนิเทศงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผล โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในเขตอำเภออมก๋อย จำนวน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านห้ายแห้ง

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง บ้านห้วยแห้ง
ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้